Mart Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Nisan Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Kurumsal Fotoğraf Kulübü Kuruluşu ve Danışmanlık Hizmetleri

Kurum içerisinde oluşturulması planlanan sosyal faaliyet alanlarından biri olarak Fotoğraf Kulübü'nün projelendirilmesi, ilk eğitimlerinin organize edilmesi, sürdürülebilirlik önlemlerinin geliştirilmesi, kulüp faaliyetlerinin tasarlanması, kulüp içi sergilerin ve web ya da basılı yayınların planlanması, altı aylık ya da bir yıllık kulüp danışmanlığı hizmetlerini kapsar. 
Fotoğraf Kulübü'nün kuruluş süreci iki ayda tamamlanır. Kulüp içi eğitimler gereksinim duyulduğu takdirde ayda bir ya da daha uzun periyodlarda tekrarlanır.  Kulüp yönetimi oluşturulur. Kulüp faaliyetleri olarak, ayın fotoğrafı yarışması, söyleşiler, sunumlar, çekim gezileri, sergi gezileri ve kulüp toplantıları takvime bağlanır. Kulüp üyelerinin sergileri, web ya da basılı yayınları tasarlanarak uygulamaya sokulur. 
İlk altı aylık dönem sonunda Fotoğraf Kulübü Danışmanlığı hizmeti verilerek motivasyonun sürekliliğine katkı sağlanır.