Mart Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Nisan Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Etik Değerlerimiz

Galata Fotoğrafhanesi'nde,

 • Pozitif ayrımcılık dışındaki her türlü ayrımcılığa ‘ama'sız, ‘fakat'sız, net biçimde karşıyız.
 • Hayatı, insan öncelikli değil cansız ve canlı tüm varlıkları eş değerde gören bir anlayışla kavramaya özen gösteriyoruz.
 • Her türlü düşüncenin sınırsızca söze ve yazıya dökülebilmesi, paylaşılabilmesi ve tartışılabilmesinden yana tavır alıyoruz. Bu noktada da hiçbir ‘ama', hiçbir ‘kırmızı çizgi' tanımıyoruz.
 • Güçlü ya da becerikli olanın başarısına değil, birlikte eylemenin heyecanına değer veriyoruz.
 • Yarışmak yerine dayanışmayı esas kabul ediyoruz.
 • Egolarla mücadele halindeyiz.
 • Konuştuğumuz sürenin en az iki katını dinlemeye ayırmaya gayret ediyoruz.
 • Atölyelerimizin katılımcılarını, onlar da tercih ediyorlarsa arkadaşımız olarak kabul ediyoruz.
 • Fotoğrafçıyız, ancak fotoğrafı kutsamıyoruz.
 • Fotoğrafı, sözcüklerin, hareketli görüntünün, sesin, yontuların, resimlerin, kilimlerin, çömleklerin, üstüste dizilen tuğlaların yanına koyuyoruz.
 • Hayatın bizzat kendisinin politik olması sebebiyle fotoğrafın da muhakkak politik olduğunu kabul ediyor, buna göre davranış geliştirmeye gayret ediyoruz.
 • Fotoğrafı, mutlak doğrular üzerinden değil, olasılıklar ve eğilimler üzerinden tartışmayı tercih ediyoruz.
 • Bildiklerimizi fotoğraflamaktan ziyade, fotoğraflarken öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz.
 • Fotoğrafın, sanatsal ve bilimsel disiplinlerarası etkileşimlerden oldukça yararlandığını düşünüyor, bu etkileşimleri ilgiyle izliyoruz.
 • Fotoğrafın bütün üretim alanlarına açık olmakla birlikte belgesel fotoğrafa, basın fotoğrafına ve kavramsal fotoğrafa daha yakın durduğumuzu ifade etmekten çekinmiyoruz.
 • Evet, photoshop gibi yazılımlar da kullanıyoruz. Montajlar da yapıyoruz. Fotoğrafın her türlüsünün manipülatif olduğunu; manipülasyon sözcüğünden bu kadar korkmamak gerektiğini düşünüyoruz. Yalancılığın ve sahtekârlığın hayatın diğer bütün alanlarında olduğu gibi ayrıca konuşulması gerektiğine inanıyoruz.
 • Fotoğrafçılığa yepyeni yaklaşımlar getiren, yıkıp geçen asi çocukları seviyoruz. Aşırılıklar bize heyecan veriyor. Geleneksel olana dikkatle, özenle, değer bilerek, değer vererek yaklaşıp, yenilikçi olanla, öncü olanla buluşmaya, anlamaya, dönüşüme açık durmaya çalışıyoruz.
 • Ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim kök hücrelerimize kadar işlediği için bir türlü yeterince seyreltemediğimiz tutucu yanlarımızla yüzleşmekten (kolay olmuyor) kaçmamayı tercih ediyoruz.
 • Fotoğrafın en az üç yönü olduğunu kabul ediyoruz:

1)Fotoğrafı çekilen,

2)Fotoğrafa bakan,

3)Fotoğrafı çeken.

Fotoğrafı çeken olarak biz fotoğrafçıların, ilk ikiye karşı bütün sorumluluklarımızın farkındalığıyla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

 

Fotoğraf hayatın bir parçası ve biz onu paylaşıyoruz.

Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla…